GAZİANTEP'İN YETİŞTİRDİĞİ DEVLET ADAMLARI

Gaziantep'te pek çok tarihi şahsiyetler, ünlü kişiler yetiştirmiştir. Bunlar arasında devlet adamları, alimler, şair, ozanlar, yazarlar, hattatlar, kahramanlar ve askeri şahsiyetler bulunmaktadır. Bu bölüme tanınmış kişilerden bir kısmını almış bulunuyoruz.Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Cumhurbaşkanı
Mareşal
(Nüfusu Gaziantep'e Kayıtlıdır)
Münif Paşa ya da Mehmet Tahir Münif Paşa (1830 – 1910)

Bir Osmanlı devlet adamıdır. Münif Paşa Antep'te doğmuştur. Memleketinde, Mısır’ da ve Şam’ da tahsil yapmış, 1854 te Elçilik İkinci Katibi olarak Berlin’ e gitmiş, orada hukuk, felsefe, fizik okumuş- Berlin’ de elçi bulunan Kemal Paşa tarafından himaye edilmiştir. Dönüşte Babıali Tercüme Odasına girmiş, 1860 da bir hudut meselesi için Hersek’ e gitmiş, aynı sene Ticaret Mahkemesi İkinci Reisi olmuş. Ceride-i Havadis katipliğini yapmış, ingilizce öğrenmiş, 1862 de Babıali Birinci Mütercimi olmuş, gazetelere yazılar yazmış, “Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye” isminde bir cemiyet kurup, “Mecmua-i Fünun” isminde aylık bir mecmua çıkarmıştır.

Münif Paşa, 1867 de Zaptiye Müsteşarı 1868 de Divan-ı Temyiz Reisi, 1869 da Maarif Meclisi Reisi, 1972 de Tahran Elçisi, 1877 de Maarif Nazırı, iki ay sonra Ticaret Nazırı, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazırı olmuş. 1879 da Vezir rütbesi almış, Meclis-i Sıhhiye-i Fevkalade Reisliğine memur edilmiş, 1882 de Mecmua-i Fünun’ u yeniden çıkartmıştır.

1884 de üçüncü defa Maarif Nazırı olmuş ve 1888 de nazırlıktan ayrılmıştır.

Mehmet Tahir Münif Paşa (1830-1910). Ansiklopedici, bilim ve siyaset adamı. Gaziantep'de doğdu. Almanya'da okudu. Kurduğu Cemiyeti İlmiyei Osmaniye'yi ve Mecmuayı Fünun dergisini (1862) Abdülaziz kapattı. II. Abdülhamid'in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Dergisini tekrar çıkardı, dergide "yıldız böceği" dediği için dergi ikinci defa kapatıldı. Ruznamei Ceridei Havadis'te yazdı. Yazılarında bilimci idi. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire'den çeviriler yaptı. Eserleri: Muhaveratı Hikemiyye, Telhisi Hikmeti Hukuk, Hikmeti Hukuk, Dasitani Ali Osman, İlmi Servet.


Ayni-Mahmut Bedrettin (1360-1451):


Devlet adamı, Ayni'yi Antep'te kadılık eden babası yetiştirmiştir. Kadı yardımcısı olmuş, Suriye ve Hicaz'da bulunmuştur. Kahire'de kadılık, müderrislik, evkaf nazırlığı gibi görevler yapmış, Mısır'ın Bizans İmparatorluğu'nda elçiliğini yapmıştır. 20 kadar eseri vardır. Ünlü eseri İkdül-Cüman-Fi tarihi Ehli-z Zaman adlı 24 ciltlik tarihidir

İbrahim Bali

15.yy.'da yaşamış, devlet ve bilim adamıdır. Mısır Memlük Devleti'nin Osmanlı Devleti nezdinde elçiliğini yapmıştır. 1487'de yazdığı 13 bin beyitlik Hikmetname isimli ansiklopedik eseri meşhurdur.

Kocabattal (Battal Hacı Mehmet Ağa)

18.yy.'da yaşamış mahalli yönetici ve emirlerdendir. İlde pekçok cami, medrese ve hayır yerinin kurucusudur.

Nuri Mehmet Paşa (1763-1883)
Antep Sancak Beyliği yapmıştır. Şairdir, divanı vardır.

Kadri Mehmet Paşa (1832-1883)
Osmanlı şehir içi posta işi Hukuk mektebi onun zamanında kurulmuştur. PTT, bayındırlık, Ticaret bakanlıkları yapmış, Başbakanlık görevinde bulunmuştur.

İshak Paşa (1808-1910)

Şam Valiliğinde, Hersek ve Kıbrıs Mutasarrıflığında bulunmuştur. Şiirleri de vardır.

Ali Cenani

Cumhuriyet Dönemi Ticaret Bakanlarındandır.

Cemil Sait Barlas

Ticaret ve Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Kamil Ocak (1914-1969)

Devlet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Gaziantep Kapalı Spor Salonu ve Şehir Stadı'nın kurucusudur.

Keyvan Bey

Mahalli Türk beylerindendir. Handan Bey: Mahalli beylerden olup cami ve medrese kurucusudur. Sungur Bey: Mahalli beylerdendir. Vakıf, cami ve medrese kurucusudur. Mihail Bey: Mihailiye Medresesi'nin kurucusu ve mahalli Türk beyidir.

Ferit Arsen

Kurtuluş Savaşı'nda Antep savaşlarını yöneten Heyet-i Merkeziye Başkanı'dır. Milletvekilliği yapmıştır.

Cemil Alevli (1901-1972)

Mehlika Alevli İlkokulu ve Adsız İlkokulu binalarını yaptırmıştır, Gaziantep Koleji'ni, Gaziantep Tekstil Sanayii'nin gelişmesine yardımcı olmuştur. Milletvekilliği yapmıştı

İSLAHİYE ÜNLÜLERİ
Ünlüler

1- Cevdetpaşa İslahiye Teşkilatı (Fırka-i Islâhiye)- (E.Adana Valisi) Başkan
2- Derviş paşa İslahiye Teşkilatı (Fırka-i İslahiye) - Komutan
3- Ramazan KARAGİYİK Türkiyenin En Uzun Adamı
4- Gül Ahmet YİĞİT Halk Ozanı
5- Pişkin Dede Yaşlılarımızdan..

İslahiye'li Bakanlar - Milletvekilleri

1- Mehmet CAN E.Milletvekili-Bakan
2- Ahmet KARAHAN E.Milletvekili-Bakan
3- Mahmut DURDU Milletvekili
4- Süleyman YAĞIZ Milletvekili
5- Feyzullah YILDIRIR E.Milletvekili
6- Süleyman ÜNLÜ E.Miletvekili
7- Ahmet GÜNEBAKAN E.Milletvekili
8- Ayşe GÜROCAK E.Milletvekili
9- Mehmet Selahattin ÜNLÜ E.Milletvekili

İslahiye'li Bürokratlar
1- Hamza TAŞKESER Müsteşar Yard.
2- İnci Sezer BECEL Vali Yard.
3- Cemal ERTEM Vali Yard.
4- Hasan GÖZEN Vali Yard.
5- Musa UÇAR Kaymakam
6- Mahmut HERSANLIOĞLU Kaymakam
7- Mustafa AKDOĞAN Kaymakam
8- Halil YÜKSEL Hakim(Danıştay)
9- Fatma ÖZER(YÜKSEL) Hakim(Yargıtay)
10- Gültekin HATİPOĞLU (KAYA) Hakim
11- Osman GÖĞEBAKAN Başsavcı
12- Şehmuz YILDIRIM Savcı (Hatay)
13- Adnan YILMAZ Savcı(Şanlıurfa)
14- Nihat TÜRKMEN Tabip Yarbay(Çorlu)
15- Hasan TATAROĞLU Albay
16- Yusuf PARLAK Hukuk Müşaviri
17- Durmuş ŞİMŞEK Çalışma Bakanlığı Üst Denetçi
18- Ümit AKIN Bolu İl Tarım Müdürü
19- Abdulah TOMBUL MTA Genel Müdür Yard
20- Mustafa ŞAHİN Ağır Ceza Reisi(Antalya)
21- Haydar ŞAHİN Ziraat Bankası Şube Müdürü
22- Yahya KIRLANGIÇ Kültür Bakanlığı Müfettişi
23- Metin ÇETİN Binbaşı Lvz
24- Mehmet ÇİFTÇİ Sayıştay Müfettişi
25- Kemal ÖZCAN Emniyet Müdürü
26- Mehmet AVCI Emniyet Müdürü
27- Ali KESKİN Emniyet Müdürü
28- İbrahim SEYDİOĞLU Emniyet Müdürü
29- Mehmet ERDOĞAN Emniyet Müdürü
30- Mehmet ULUDAĞ Emniyet Müdürü ( İslahiye Belediye Başkanı)
31- Alparslan HERSANLIOĞLU Sakarya Kom. Şube Müdürü
32- İhsan AKYOL Defterdar
33- İsmail ÇELİK Defterdar
34- İbrahim ÖZDEMİR MEB. Dış İlişk. Genel Müdür
35- Resul KAYA Şekabel Müdürü
36- Sülayman YAVUZ TRT Genel Md. - Şube Müd.
37- Osman GELEBEK Niğde İl Sağlık Müdürü
38- M.Emin KOYUNCU TSE İstanbul Bölge Md. Yrd.
39- İbrahim Sani TOK E.Hakim
40- Remzi VURAL E.Hakim Yarbay
41- Ahmet ŞENTÜRK E.Albay
42- Ökkeş Yaşar VURAL E.Albay
43- Halil BOSTAN E.Albay
44- Kazım KARLI E.Albay
45- Seydi YILMAZ E.Albay
46- Ökkeş Remzi ÇETİN E.Albay
47- Rüstem YIRTAR E.Emniyet Müdürü
48- Baki ERSOY E.Emniyet Müdürü
49- Mehmet Sani AKKURT E.Emniyet Müdürü (Opet Güvenlik Genel Müdürü)
50- Kemal ŞAHİN Merhum Emekli Emniyet Müdürü
51- Muhittin ÖZDEMİR Merhum E.Hakim ve Savcı

İslahiye Eğitimcileri

1- Halil KOYUNCU Prof Dr.(Cerrahpaşa)
2- Yavuz ÇOŞKUN Prof Dr.(Gaziantep Ünv Hst) Rektörü
3- Hanifi ASLAN Prof Dr.
4- Mustafa ÖZER Prof Dr.
5- Salih ŞİMŞEK Prof Dr.
6- İbrahim ÖZDEMİR Prof Dr. M.E.B ( Genel Müdür)
7- M.Akif AK Prof.Dr.
8- Musa BALİ Prof. Dr.(Gazi Ünv)
9- Mehmet YÜKSEL Doç Dr. (Gazi Ünv)
10- Adnan PARLAK Doç.Dr. Sakarya Ünv
11- Kadir YILMAZ Doç. Dekan Yrd.
12- İlhami BAYRAKTAR Milli Eğitim Müd. (Muş)
13- İsmail PEHLİVAN Yrd.Doç.Dr
14- Ahmet DOĞAN Öğretim Görevlisi
15- Mustafa GELEBEK Öğretim Görevlisi
16- Mustafa Sami ÇETİN Öğretim Görevlisi
17- Nurten ÖZER Öğretim Görevlisi
18- Ömer VANLI Öğretim Görevlisi
19- Veysel POLAT Öğretim Görevlisi
20- Yakup ASLAN Öğretim Görevlisi

İslahiye Sağlık
1- Hakan POLAT Cerrah
2- Nihat ÖZER Kalp Uzm.

Basın-Yayın
1- Şamil TAYYAR Gazeteci (Star Gazetesi) & TV 24
2- Serkan ASKER Gazeteci
3- Serkan AKCAN Gazeteci (Zaman Gazetesi Spor Editörü)
4- A.Hamdi PARLAK Gazeteci
5-Mustafa YILDIZ

İslahiye'li İş Adamları
1- Fikret ÖZTÜRK Opet Yönetim Kurulu Başkanı
2- Nurten ÖZTÜRK Opet
3- Levent ERDOĞAN İş Adamı (Beşiktaş Asbaşkanı)
4- Orhan ÖZDEMİR Mersin TED Kolej Sahibi
5- Abdi KURT İş Adamı
6- Mehmed ERDOĞAN İş Adamı (Turizmci)
7- Ali KAHRAMANLI İş Adamı
8- Mustafa ATMACA İş Adamı (Turizmci)
9- Ahmet Şahap ÜNLÜ Makine Yüksek Mühendisi
     
GAZİANTEP RESİMLERİ